Donatie

Heeft u goede ervaringen met de afdeling Orthopedie? Zou u iets terug willen doen? Steun dan de Stichting FORCE door donateur te worden. Uw financiële bijdrage zorgt voor een extra ondersteuning van kwalitatief hoogwaardig onderzoek.

Een eenmalige gift

U kunt een eenmalige gift overmaken op bankrekening NL88 INGB 065.43.56.653, ten name van de Stichting Force onder vermelding van 'gift'. 

ANBI-status

De Stichting Force is als Algemeen Nut Beogende Instelling vrijgesteld van schenking- en successierecht bij giften, periodieke schenkingen, erfstellingen en legaten. Het hele bedrag van uw begunstiging komt dus volledig ten goede aan onderzoek binnen de afdeling Orthopedie.