Doelstellingen FORCE

Oprichting

Op 31 oktober 2013 heeft de Vakgroep Orthopedie de Stichting FORCE, officieel opgericht in samenwerking met het Amphia. Op 19 februari 2014 is FORCE officieel geopend. De dagelijkse leiding van FORCE is in handen van de coördinator, drs. Iris Koenraadt-van Oost.  

Doel van de stichting

FORCE richt zich op het stimuleren en verrichten van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs op het gebied van diagnose, preventie en behandeling van ziekten en gebreken van het menselijke steun- en bewegingsapparaat. 

Naast onderzoek zet de stichting zich in voor kwaliteitsbewaking. Patiënten vullen voor en na de behandeling vragenlijsten in over hun ervaringen. Deze gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van de orthopedische zorg te optimaliseren.

Het uiteindelijke doel is het leveren van de beste zorg voor de patiënt. Door meer onderzoek te doen, kunnen orthopedische patiënten de meest innovatieve zorg en behandeling krijgen.

Wie zetten zich in?

Onderzoeken worden voornamelijk uitgevoerd door orthopedisch chirurgen, artsen (in opleiding) en studenten. Zij worden hierbij ondersteund door de onderzoekers van FORCE en de Verpleegkundig Specialisten Orthopedie. FORCE werkt bij verschillende studies samen met andere partijen, zoals Amphia Academie, het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam, het Revalidatie centrum Revant en het Erasmus MC in Rotterdam.